Kommunen er bedt om å kartlegge hvor mange flyktninger vi kan bosette og har fått svært kort frist på å svare.
Vi ber derfor om hjelp til å finne leiligheter eller hus på Røst hvor det kan være aktuellt å bosette flyktninger. 

Dersom du har noe ledig, nå eller etter vintersesongen, ta kontakt med kommunen v/ordfører på e-post elisabeth.mikalsen@rost.kommuen.no eller mobil 91187233, snarest og innen kl.12:00 torsdag 10.mars.

Vi trenger opplysning om kontaktinformasjon, hvilken boenhet som er ledig og fra når.