For å få en god kjørekultur fra starten vil det være følgende alternativer for bringing og henting av barn:

Alternativ 1:

Kjør til snuplassen, vend og kjør tilbake. Stopp langs fortauskanten (markert med gult) for av/påstigning. Barnet trenger ikke å krysse kjørebanen.

 

Alternativ 2:

Kjør via parkeringsplassen. Kjør mot fortauskanten (markert med gult) og sving mot venstre for av/påstigning. Barnet trenger ikke å krysse kjørebanen.

 

Alternativ 3:

Kjør via parkeringsplassen. Stopp ved avfallsboden for av/påstigning. Barnet må da krysse kjørebanen.

 

Vi håper at alle kan bidra til å etablere dette kjøremønsteret fra starten, slik at barna får en trygg ferdsel til og fra oppvekstsenteret.