Kommunedirektøren har nå signert kontrakt med Sortland entreprenør AS om bygging av nytt oppvekstsenter på Røst.

Arbeidene på byggeplass skal starte 9. august 2021 og vil pågå i ca. ett år fremover. Det betyr at innflytting i nytt bygg kan skje i løpet av høsten 2022.