Testing på Røst

Alle som oppholder seg på Røst kan teste seg for covid-19.

Koronavaksinering

Vaksinasjonen foregår på omsorgsstua.  

Ingen lokale koronabestemmelser

Røst kommune har ingen egne lokale smittvernbestemmelser. Vi anbefaler at både innbyggere og tilreisende følger gjeldende nasjonale anbefalinger og regler. Disse finnes på helsenorge.no

Kommunen følger situasjonen nasjonalt og i regionen nøye og gjør fortløpende vurderinger. Les oppdaterte statusmeldinger fra kommunen her.

Ikke reis om du er syk eller i karantene

Personer i karantene eller isolasjon kan stort sett ikke reise med kollektivtransport som ferge og fly. Kjenner du deg syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon bør ikke reise til Røst, men kontakte kommunen der du er for å få tatt en koronatest.

Information in english