Koronavaksinering er et tilbud til alle på Røst

Ønsker du koronavaksine? Ta kontakt med  helsesykepleier ved å sende SMS til 47678975 eller ringe på telefon 76050537 / 47678975.

Oppfriskningsdose er et nasjonalt tilbud til alle over 18 år.  Det må ha gått minst 20 uker siden grunnvaksineringen.  Dersom du er i tvil om når du fikk vaksine sist kan du sjekke dette på helsenorge.no

Fra uke 12 blir det ikke lenger drop in vaksinering, men alle som ønsker vaksine kan ta kontakt med legekontoret eller helsesykepleier for å avtale tidspunkt. Bodø kommune tilbyr drop-in-vaksinering, dette er også er et tilbud til personer fra Røst.

Også de som bor andre steder kan få vaksiner på Røst

Vaksine tilbys gratis til alle som oppholder seg på Røst, uansett hvor de er registrert bosatt. Dette inkluderer også utlendinger.

Vaksinering av barn mellom 5 og 12 år

Foresatte som ønsker vaksine til sine barn må selv ta kontakt. Les mer her.

Husk også vaksine mot influensa og pneumokokksykdom

Alle over 65 år er anbefalt å ta vaksine mot influensa og lungebetennelse (pneumokokksykdom)

Disse vaksinene kan fås på to måter

  1. I konsultasjon hos fastlege
  2. På helsestasjonen, send SMS til 47678975 med ønske om vaksine så blir du kalt inn

Opppfriskningsdose (dose tre) gir økt beskyttelse.

Oppfriskningsdose gir økt beskyttelse mot alvorlig forløp av covid-19 og sykehusinnleggelser, også ved omikronvarianten av koronaviruset. Det må gå minst 20 uker mellom grunnvaksinasjon (for de fleste dose 1+2) og oppfriskningdose. 

FHI anbefaler at alle over 45 år tar en oppfriskningsdose så snart det er mulig

Alle over 45 år og risikopasienter i Røst kommune skal ha fått tilbud om dose tre. Det samme gjelder helsepersonell i kommunen. De som ikke har fått slik melding kan møte opp på vaksinasjondager i januar.

Vaksineleveranser til Røst

Til Røst leveres mRNA-vaksinen fra Pfizer/Biontech. Denne er anbefalt boostervaksine, uansett hvilken vaksinetype som ble gitt i grunnvaksineringen. 

Kommunen oppfordrer alle som har tatt første dose til også å ta dose nummer to og tre.

Gratis og frivillig

Koronavaksinasjon er gratis og frivillig.  Kommunen anbefaler at de som får tilbud om vaksine lar seg vaksinere.

Spørsmål? Gå inn på helsenorge.no eller ta kontakt

Ved generelle spørsmål om koronaviruset eller vaksinen finnes det mye god informasjon på nettsiden helsenorge.no. Her finnes også vaksinesertifikat tilgjengelig for nedlastning.

Kjell-Arne Helgebostad, kommuneoverlege