Kommunen er nå i gang med å vaksinere personer i gruppe 5, det vil si personer under 65 år med underliggende tilstander og sykdommer.  Kriteriene for dette ligger på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet.  Risikogrupper og deres pårørende - FHI

Når kommunen sender ut SMS-varsler kan det komme fra følgende avsendere:

Avsender

Melding

RostKommune 

Vaksinasjon og øvrige meldinger fra kommunen.

Helsenorge.no

Prøvesvar og meldinger fra legekontoret

ReMin smittesporing

Smittesporing