Røst kommune lyser ut rammeavtale for innleie av maskiner og utstyr.

https://www.doffin.no/Notice/Details/2023-630673