Lærlinger i Røst kommune

Som et ledd i rekrutteringsarbeidet har et enstemmig kommunestyre vedtatt at lærlinger i Røst kommune etter første halvår skal få 75% av ordinær lønn i lærlingperioden. Helse og omsorgstjenesten har nå tatt inn to lærlinger, og til høsten vil også teknisk avdeling ta inn en lærling. FOKLO (flerfaglig opplæringskontor i Lofoten) og Røst kommune har inngått en lærlingavtale der FOKLO følger opp lærlingene og veileder kommunen i arbeidet med lærlinger.

Av Hanne Skjefstad,

 

Tlf. 76 05 05 00

postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687

Kontonummer: 4500 78 75839

Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40

Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117