Vi arbeider med å klarlegge hvilke vilkår og muligheter som følger med et drosjeløyve, og det er Nordland fylkeskommune som tildeler løyve.

Røst kommune ønsker å tilby mulighet for økonomisk støtte i form av tilskudd og/eller lån til den som søker og får løyvet. Drosjetilbud er en viktig samfunnsfunksjon for Røst, men for at drosjekjøring skal være lønnsomt er det viktig at alle støtter opp under tilbudet.

Det vil komme nye regler fra 1. juli 2020, men vi har bl.a. fått informasjon om at det frem til da kan gis dispensasjon fra kravet om døgnkontinuerlig drift.

Vi jobber videre med saken - oppdatering følger! Interesserte bes ta kontakt.