Grunnskolen har ledig lærerstilling, med undervisning på barnetrinnet. De fleste timene er undervisning som faglærer på barnetrinnet, 2.-3.trinn og 6.-7.trinn.

Det er også mulighet for noen få undervisningstimer på ungdomstrinnet.

Ønskede kvalifikasjoner for lærerstillingen:

Lærerutdanning eller annen relevant utdanning.

Ved annet morsmål enn norsk/skandinavisk, må det dokumenteres språknivå tilsvarende B2 på delprøvene i skriftlig framstilling, leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på godkjent utdanning, relevant erfaring, evne til samarbeid / teamarbeid, fleksibilitet, kreativitet og egnethet.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, forskrifter og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning.

Politiattest framlegges ved tilsetting. Legg ved CV, bekreftede kopier av vitnemål, attester og tjenestetid.

Nærmere opplysninger for stillingen i Røst skole, ta kontakt med:

Enhetsleder Tove Andreassen, tlf.: 93085853 / 76050515

tove.andreassen@rost.kommune.no


Skriftlig søknad kan sendes direkte på e-post,

postkasse@rost.kommune.no

Eller via eDialog - sikker innlevering av post til Røst kommune.

Søknadsfrist 7. februar  

100 km fra fastlandet og 25 km fra nærmeste nabo i Lofoten ligger naturperlen Røst. Med ca. 500 innbyggere og snaue 11 kvadratkilometer er Røst en av landets aller minste kommuner. Kommunikasjonene til og fra øya er gode, og Røst har daglig fly- og fergeforbindelser.                   

Mer info på Røst kommunes hjemmeside: http://www.rost.kommune.no