Kvalifikasjoner:

  • minimumsalder 18 år
  • livredningskompetanse for badevakter
  • førstehjelpserfaring

Hvis ingen det ingen med livreddende kompetanse søker, vil det kunne bli gitt opplæring til evt. søker uten dette.

Personlige egenskaper

Å være badevakt er en fysisk krevende jobb og du må ha gode svømmeferdigheter. I tillegg må du kunne stupe og dykke. Du må være serviceinnstilt, glad i mennesker og ansvarsbevisst. Du må også ha evnen til raskt å få oversikt og kunne ta raske beslutninger. Som badevakt må du kunne beholde roen hvis en kritisk situasjon oppstår.

Arbeidsoppgaver:

  • ha tilsyn med de badende og sørge for at det ikke oppstår farlige situasjoner i bassenget
  • håndtere evt. ulykker og andre uønskede situasjoner
  • utføre livredning og førstehjelp ved behov
  • billettsalg
  • kundebehandling og service
  • sørge for vaktplan frivillige badevakter

Lønn i henhold til tariffavtale.

Arbeidstiden er hver torsdag fra klokken 17:30 – 21:30, altså fire timer pr uke, med kveldstillegg. 

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til stabsleder Kristian Stråmyr

Telefon: 76 05 05 07

E-post: Kristian.stramyr@rost.kommune.no

Den som blir tilsatt må legge frem gyldig politiattest.

Søknadsfrist: 19.06.2022

Tiltredelse: etter avtale

Skriftlig søknad sendes direkte til kommunen via eDialog - sikker innlevering av post til Røst kommune. Søknaden må inneholde komplett CV med oversikt over utdanning og praksis. Skriv også gjerne noe om din motivasjon for å søke stillingen.

Attester, vitnemål og referanser vil bli etterspurt ved behov. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Røst kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.