Stillingen er plassert i enhet for støtte, folkehelse og kultur.

Arbeidstiden er hver torsdag fra klokken 17:30 – 21:30, altså fire timer pr uke, med kveldstillegg.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

-              må være over 18. år
-              livredningskompetanse (har du ikke dette - vil vi kunne gi opplæring)
-              gode svømme- og dykkeferdigheter
-              ansvarsbevisst
-              selvstendig
-              trygg, rolig og tydelig
-              god konsentrasjon
-              førstehjelpserfaring

Arbeidsoppgaver:

  • ha tilsyn med de badende og sørge for at det ikke oppstår farlige situasjoner i bassenget
  • håndtere evt. ulykker og andre uønskede situasjoner
  • utføre livredning og førstehjelp ved behov
  • billettsalg
  • kundebehandling og service
  • sørge for vaktplan frivillige badevakter

Hvis ingen det ingen med livreddende kompetanse søker, vil det altså kunne bli gitt opplæring til evt. søker uten dette.

Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, avtaleverk, utdanning, ansiennitet og intern lønnsstruktur.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til enhetsleder støtte, folkehelse og kultur
Elisabeth Mikalsen tlf. 911 87233/760 50 507.

Søknad og CV sendes: postkasse@rost.kommune.no eller pr post til Røst kommune, Røstlandveien 37, 8064 Røst.

Den som blir tilsatt må legge frem politiattest av nyere dato.

Søknadsfrist: 7. desember 2018