100 km fra fastlandet og 25 km fra nærmeste nabo i Lofoten ligger naturperlen Røst. Med ca. 520 innbyggere og snaue 11 kvadratkilometer er Røst en av landets aller minste kommuner. Kommunikasjonene til og fra øya er gode, Røst har daglig fly- og fergeforbindelser.                   

Mer info på Røst kommunes hjemmeside: http://www.rost.kommune.no

 

Grunnskolen har to ledige 100% lærerstillinger, med undervisning på både barne- og ungdomstrinn:

 

En 100% stilling er svangerskapsvikariat, fra oktober -ut skoleåret 2019-2020

En 100% stilling, fra 1.august – ut skoleåret 2019-2020

 

Ønskede kvalifikasjoner for lærerstillingene:

Lærerutdanning eller annen relevant utdanning.

Det er ønskelig med kompetanse innen musikk, matematikk, samfunnsfag, norsk

 

Ved annet morsmål enn norsk/skandinavisk, må det dokumenteres språknivå tilsvarende B2 på delprøvene i skriftlig framstilling, leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.

 

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på godkjent utdanning, relevant erfaring, evne til samarbeid / teamarbeid, fleksibilitet, kreativitet og egnethet.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, forskrifter og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning.

Politiattest framlegges ved tilsetting.

 

Nærmere opplysninger for stillingene i Røst skole fås ved henvendelse til:

Enhetsleder Tove Andreassen, tlf.: 93085853 / 76050515

tove.andreassen@rost.kommune.no

 

Legg ved CV, bekreftede kopier av vitnemål, attester og tjenestetid.

 

Skriftlig søknad kan sendes direkte på e-post,

postkasse@rost.kommune.no eller til Røst kommune, Røst skole, 8064 Røst

 

Søknadsfrist 18.juni