Trykk her for å se sendingen fra formannskapet  i Teams

Møtedokumentene finner du her: Innkalling med sakliste

Saksliste 

PS 22/30 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte

PS 22/31 Økonomi- og finansrapport 1. tertial 2022

PS 22/32 Røst oppvekstsenter - ferdigstillelse

PS 22/33 Budsjettregulering vår 2022

PS 22/34 Tildeling av kulturmidler - 2022

PS 22/35 Ny behandling - sak 21/46 Dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser 7/72 Pisselberget

PS 22/36 Deltakelse på Nor-Fishing 2022