Møteinnkalling:

  • PS 20/23 Økonomi- og finansrapport 2. tertial 2020
  • PS 20/24 Budsjettregulering høst 2020
  • PS 20/25 Samarbeidsavtale mellom Røst og Bodø kommuner om bistand av tekniske tjenester
  • PS 20/26 Utlegging av forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder på høring
  • PS 20/27 Byggekomite/referansegruppe for bygging av nytt oppvekstsenter - orientering
  • PS 20/28 Referatsaker Vedr. partnerskapsmøte om NAV i Ytre Salten