Frist for å søke

4. desember 2020

Kort om tilskuddet

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) deler ut midlene i denne ordningen. Kommunen vurderer søknadene og gir vår anbefaling til Bufdir. Bufdir tar den endelige beslutningen om hvem som skal få midler.

Slik søker du

  1. Sett deg inn i regelverket: Utlysningstekst, regelverk, veileder til regelverk, søknadsprosess, årsplan på bufdir.no
  2. Logg inn, fyll ut og send inn søknad Søknadsportalen hos bufdir.no

Alle søknader fylles ut og sendes inn elektronisk via sidene til Barne-, ungdoms,- og familiedirektoratet (Bufdir).

Etter at du har sendt søknaden

Slik behandler kommunen søknadene

Kommuner i tilskuddsordningen vurderer og prioriterer søknadene. Bufdir gjør den endelige tildelingen.

Kontaktperson i Røst kommune

Kristian Stråmyr
Telefon: 76 05 05 07
Kristian.stramyr@rost.kommune.no