Vi i kommunen er svært takknemlige for at røstværingene tilbyr utstyr som flyktningene har behov for. Ukrainerne som er her, hilser til røstværingene og sier hjertelig takk! Rausheten som de møter, betyr utrolig mye for dem.

De vil gjerne ha barna i barnehagen, og de voksne ønsker å komme i jobb så snart som mulig. Vi tilrettelegger for dette så godt vi kan.

Vi mener også at det er lurt å tilrettelegge for at flyktningene inkluderes i aktivitetene vi har på Røst ut fra interessene deres og etter hvert som de er klare for det.

I starten av juli kommer en ung dame fra Oslo til Røst, Sara, som skal være på Røst til slutten av september. Sara skal undervise ukrainerne i norsk. Dette har hun jobbet med overfor flyktninger de siste årene. Sara skal gjennom sommeren også tilrettelegge for ukrainerne ut fra deres behov. Sara vil ha kontorsted på rådhuset og undervisningen vil også foregå der. Ta også godt imot Sara Maria Pane!