Finn Yngvar BenestadFinn Yngvar Benestad er 64 år, gift og har bostedsadresse Rissa. Han har i dag stilling som prosjektleder for «Læringsmiljøprosjektet» og modellkommuneprosjektet «Inkludering på alvor» i Indre Fosen kommune. Benestad har mellom annet arbeidserfaring som oppvekstsjef i Rissa og Indre Fosen kommune, og som rektor ved Åsly skole i Rissa.

Benestad har sin hovedutdannelse fra NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, det som tidligere het Norges landbrukshøyskole på Ås, der han  studerte naturforvaltning. I tillegg har han studert musikk og samfunnsplanlegging, og tatt praktisk-pedagogisk utdanning og lederutdanning. 

- Da det dukket opp en mulighet for å ta et engasjement som oppvekstsjef på Røst, tente både kona mi Anne og jeg på tanken om å tilbringe våren 2021 på Røst. Vi har en del ting som binder oss til Rissa, så Anne kommer nok til å være litt til og fra. Men jeg er innstilt på å bidra med alt jeg har av kunnskap og erfaring om barnehage og skole. Jeg håper at min kompetanse kan komme til nytte på Røst, selv om det er begrenset hva man kan utrette i løpet av tre måneder i en jobb. Jeg håper at jeg både kan komme med verdifulle innspill og bidrag i det strategiske arbeidet på kommunenivået, og i den daglige driften av oppvekstsektoren. Jeg håper selvsagt også at oppholdet på Røst kan gi meg mange gode opplevelser i naturen og blant folket som bor der, sier Benestad.

Under Benestads tid som oppvekstsjef i Rissa ble kommunen vinner av den nasjonale «Skoleeierprisen» for deres brede satsing på hele utdanningsløpet. - De planlegger og gjennomfører på en forbilledlig måte, og de engasjerer bredt i lokalsamfunnet, sa Lien Barlindhaug fra juryen.

Denne erfaringen er noe som kommer godt med på Røst. - I dag er det slik at oppvekstsjefen i Røst kommune også har rektoransvaret for Røst skole. Når dagens oppvekstsjef nå gir seg har vi behov for noen som på kort sikt kan ivareta driften av hele ansvarsområdet, og som samtidig kan være med på å se om det er lurt å gjøre varige endringer i strukturen på oppvekstenheten når skole og barnehage skal slås sammen til et oppvekstsenter. Med sine mange års erfaring som både rektor og oppvekstsjef er vi derfor veldig glade for å ha fått Finn Yngvar om bord, sier konstituert rådmann Kay Meløysund