En oversikt over de nye nasjonale tiltakene finnes på Regjeringens nettsider. Kommunen anbefaler at alle setter seg grundig inn i disse: Innfører flere nasjonale smitteverntiltak - regjeringen.no

Konsekvenser for Røst kommune

Kriseledelsen i kommunen har hatt et møte søndag. For aktiviteter i regi av Røst kommune betyr de nasjonale tiltakene:

  • Svømmehallen holdes stengt i uke 1 og 2, også i skoletiden.

  • Onsdagstreffet på omsorgsstua avlyses i uke 1 og 2

  • Ungdomsklubben utsetter oppstart til etter 18. januar

  • Ungdomsskolen går over til rødt nivå. Barneskole og barnehage fortsetter på gult nivå (som tidligere). Mer informasjon om dette finnes på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Hvilke smitteverntiltak skal skoler følge? (udir.no)

  • Røst kommune innfører hjemmekontor for ansatte som har mulighet til dette.

  • Rådhuset holdes i utgangspunktet stengt for publikum, men ved behov kan det gjøres avtale på telefon/digitalt.

Testing:

Det er viktig å teste seg for koronaviruset, selv ved lette symptomer. Informasjon om testing finnes her: Legekontoret - Røst kommune (rost.kommune.no)

Vaksinering:

Koronavaksinering starter i uke 1. Informasjon om vaksinasjon på Røst finnes på denne siden: Koronavaksinering på Røst - Røst kommune (rost.kommune.no)