Status 03.03.2021:

Oppfordringer fra Røst kommune: Følg råd og regler som gjelder der du er. Test deg ved symptomer og etter opphold på steder med pågående utbrudd.

Kommunen minner igjen om de nasjonale anbefalinger og regler for smittevern: Alle bør begrense sosial kontakt og redusere antall nærkontakter i hverdagen.  Oversikt over nasjonale tiltak - regjeringen.no  Husk spesielt at personer i smittekarantene ikke kan ta offentlig transport som ferge eller fly.  Reiser - Helsedirektoratet

Røstværinger som oppholder seg i andre kommuner må følge med på reglene som gjelder der de er, blant annet har Bodø kommune innført en egen lokal forskrift. Bodø kommune - Forside (bodo.kommune.no)

Testing for covid-19 er et gratis tilbud til alle som oppholder seg på Røst. Det aller viktigste er at personer med symptomer tester seg, selv ved helt lette forkjølelsessymptomer sier kommuneoverlege Kjell-Arne Helgebostad. Det er mulig å teste seg hver dag, kontakt legekontoret eller legevakta for å avtale tidspunkt.  Legekontoret - Røst kommune (rost.kommune.no)

Siden det er et pågående utbrudd i Bodø-regionen anbefaler kommunen at personer som har oppholdt seg i dette området tar en koronatest når de kommer til Røst.

Status 26.02.2021:

I flere kommuner omkring oss er det pågående utbrudd av koronaviruset. Kommunen minner om de nasjonale rådene hvor det blant annet står at alle bør unngå unødvendige reiser i inn- og utland. Personer i smittekarantene skal ikke bruke offentlig transport som ferge eller fly.

Kommunen vil oppfordre alle Røstværinger som oppholder seg i andre kommuner om å følge med på informasjon gitt fra kommunen de oppholder seg i.

Advarer om vaksinesvindel

I Norge fordeles vaksiner av kommunene etter prioritering bestemt av Regjeringen, det er ikke mulig  å betale seg fram i vaksinekøen. NSM advarer mot vaksinesvindel - Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Røst kommune vil bruke enten telefon eller SMS for å gi beskjeder om vaksiner.  Når kommunen sender ut SMS-varsler vil avsender være «RostKommune». Innbyggerne kan også få meldinger via helsenorge.no eller ReMin smittesporing.

Status 12.02.2021:

 • Røst er en kommune uten smittespredning per i dag, allikevel følger kommunen Regjeringens anbefalinger, og oppfordrer innbyggere og næringsliv om å gjøre det samme. Nasjonale anbefalinger kan leses på Regjeringens temaside for korona.
 • Kriseledelsen vil oppfordre alle Røstværinger som oppholder seg i Bodø om å følge med på informasjon gitt fra Bodø kommune (se Bodø kommunes temaside om korona).
 • Kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset finnes på egen temaside hos helsenorge.no. Det er viktig at den enkelte setter seg inn i dette, særlig hva gjelder testing, karantene og isolasjon. For eksempel skal de som er i karantene ikke ta ferge, fly eller annen offentlig transport. Se artikkelen om karantene og isolasjon ved koronavirus for mer informasjon.

Aktiviteter i regi av Røst kommune:

Generelle smittevernråd ved besøk i sykehjem

Ved ankomst til sykehjemmet

 • Personer som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må en følge smittevernrådene i avsnittet «Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk»
 • Sykehjemet skal fremdeles holde oversikt over besøkende, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.

Under besøk i sykehjemmet

 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere enn den de besøker. Unntak:
 • Full vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt kommunale, bestemmelser tilsier. Beboeren bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste.
 • Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nærkontakt. Nær kontakt med vaksinerte besøkende, kommer i tillegg til de uvaksinerte besøkende beboeren selv har definert som sine nærmeste.
 • Besøk kan skje i fellesarealer, men hvis det blir vanskelig å overholde gjeldende råd om avstand, bør besøket skje på beboerens rom.
 • Antall besøkende ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (f.eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), bør rengjøres eller desinfiseres flere ganger daglig.

Råd om testing

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at nærkontakter testes inn i og ut av karantene.

 • Så snart man defineres som nærkontakt. 

 • Tidligst 7 døgn etter siste eksponering. Når man får negativt svar kan karantenen avsluttes.

Det aller viktigste er at personer med symptomer tester seg. Legekontoret - Røst kommune (rost.kommune.no)

Les FHIs nye råd om mer omfattende testing av personer som kan ha vært eksponert for smitte.