Planstrategi 2021-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2033 for Røst kommune legges ut på høring i 6 uker.

Dokumentene ligger til høring på kommunens hjemmeside www.rost.kommune.no,  Røst Rådhus og Joker Røst. Innspill og merknader til planen gis skriftlig til Røst kommune, Røstlandveien 37, 8064 Røst eller postkasse@rost.kommune.no senest innen 1. juni 2021.