Røst kommune har talt opp alle personstemmer og slengere, og nå er den nye sammensetninga av kommunestyret for neste fireårsperiode klar.

Det nye kommunestyret har sitt første møte 4. oktober. I dette møtet velges ordfører og varaordfører formelt, samtidig som det vil velges formannskap og kontrollutvalg for den kommende perioden. 

For perioden 2023-2027 er det valgt inn 11 representanter i kommunestyret. 

Slik blir det nye kommunestyret

Sentrumslista:

 • Jan Arve Åsland
 • Heidi Aina Evjen

Røst Samarbeidsliste

 • Elisabeth Kristin Mikalsen
 • Harjeet Kaur Jassal
 • Geir Børre Johansen
 • Sara-Emilie Gusjås Nystad
 • Steinar Hansen
 • Jørund Rene Greger Johansen
 • Heidrun Hermann Rasmussen
 • Kine Elisabeth Jensen
 • Arnhild Adolfsen

Valgprotokoll

Se full oversikt over stemmegivningen i valgprotokollen. Fra side 14 i protokollen finner oversikt du medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret. Kandidater med to stjerner bak navnet er valgt inn i kommunestyret, mens kandidater med en stjerne er vararepresentanter.