Røst helsesenter trenger sommervikarer 2019

Vi trenger hjelpepleiere, sykepleiere , assistenter, kokk og hjemmehjelp. Se link for fullstendig utlysningstekst .

Av Annfrid Nilsen,

 

Tlf. 76 05 05 00

postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687

Kontonummer: 4500 78 75839

Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40

Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117