Oppgaven som arrangør for årets 17.mai-feiringen på Røst utlyses med dette. Arrangøroppgaven honoreres med et arrangørtilskudd på 20.000 kr. I tillegg går overskuddet fra salget i sin helhet til arrangørene.

Oppgavene knyttet til 17.maifeiringen vil defineres i nært samarbeid med stabsenheten for støtte og kultur, og består i alle fall av flaggheising ved Querinihallen, organisering av bil-rebusløpet, organisering av start for 17.mai-toget og planlegge og lede arrangementet i Querinihallen om ettermiddagen. 

Også skoleklasser på ungdomstrinnet m/foreldrekontakter kan søke.

Fristen for å søke om tilskuddet settes til 31. mars 2024.

Søknad sendes til Røst kommune; postkasse@rost.kommune.no