Ryddingen foregår som før.
Det har vært ryddet tonnevis av søppel gjennom årene og vi håper at dette også vil skje i år,
slik at Røst kan stå frem fra sin beste side. La oss gå sammen å ta et tak i forkant av 17. mai,
turistsesongen og ikke minst for miljøet.

DEN ENKELTE
Den enkelte rydder på og rundt sin eiendom, fellesarealer og nærområder. Pakk søppelet i sekker, knyt for sekkene og sett dem langs offentlig vei tilgjengelig for kjøretøy. Trevirke sorteres ut.

BEDRIFTENE
Det forutsettes at de rydder i sine nærområder.

HENTING AV AVFALL
Kommunen vil hente avfallet ved ledighet i løpet av det tidsrom aksjonen pågår, men siste dag for avhenting av dette søppelet er 16. mai 2022.
Aksjonen omfatter kun rydding av utemiljøet på Røst, og er ikke ment som et tilbud til den enkelte om rydding av boder, loft og kjeller.

Med hilsen
Røst kommune
Teknisk enhet.