Har du planer om å leie ut huset ditt, et rom i garasjen eller uthuset ? Da bør du sjekke dette:

  • Er bygget du skal leie ut godkjent til formålet? Har man f.eks ominnredet et uthus til bolig så skal dette godkjennes av kommunen. Det er eiers ansvar at dette er på plass.
  • Har du godkjent røykvarslere og slokkeutstyr på plass? Er pipe og ildsted i orden?
  • Næringsbygg som driver kommersiell utleie er underlagt særlige sikkerhetsbestemmelser.

For mere informasjon om bruksendring og godkjenning se Direktoratet for byggkvalitets nettsider www.dibk.no