Alle som står på lista for tømming 2017 og de som har meldt tømming hvert år vil bli tømt.

 Fritidsboliger er ikke med i fast plan for slamtømming men kan bestilles ved behov.

Skulle det være noen spørsmål eller noen som ønsker ekstra tømming så kan du

ta kontakt på:

e-post lisa.jorgensen@rost.kommune.no eller på telefon 760 50 500 innen 6. september 2017