Alle husstander er oppført med tømming 2. hvert år. Gebyret for tømming av septiktank inngår i kommunale avgifter. I tillegg er det noen som får tømt tankene hvert år etter eget ønske. Disse vil også bli tømt mot tilleggsfaktura.

De som er oppført på tømming i år vil motta en sms med tidspunkt for tømming noen dager før slambilen kommer.

Vi beklager at vi ligger etter oppsatt plan og håper at det ikke har medført ulemper for noen.