Det er ledig 75 % stilling som avdelingsleder for renholdsavdeling i Røst kommune. Avdelingen har ansvaret for renhold på kommunale bygg.

Avdelingsleder har ansvaret for daglig ledelse av avdelingen og er direkte underlagt teknisk sjef. Avdelingsleder deltar i daglig renhold, men har avsatt tid til administrasjon og lederoppgaver. Arbeidsoppgaver er: daglig koordinering av renholdere, utarbeidelse av renholdsplaner, samordning av bestillinger, kontakt/dialog med brukerenhetene, opplæring, etc.

Søkere med relevant fagutdanning eller lang erfaring blir foretrukket.  Personlige egenskaper blir også vektlagt. Søkere må være villige til å gjennomgå nødvendig opplæring og kurs.

Det er krav om tilfredsstillende norskkunnskaper. Minimum B1 muntlig og A2 skriftlig.

Tilsetting skjer etter ordinære kommunale vilkår. Lønn etter avtale.

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til teknisk sjef telefon 760 50511.

Søknad med vitnemål og attester sendes til Røst kommune, Røstlandveien 37, 8064 Røst eller postkasse@rost.kommune.no innen 23. februar 2024.