Vaksninasjonsprogrammet varer frem til 1.juli 2019 og første dose må være satt innen utgangen av 2018.

På Røst har vi ingen faste dager for å få satt vaksinen men du kan kontakte helsestasjonen pr tlf eller komme innom for å gjøre en avtale.
Helsestasjonen har åpent i alle partallsuker (40-42-44-46 osv)

Røst helsestasjon
Sissel Isaksen 760 50 537