Noe av bakgrunnen for å stenge dørene ved rådhuset var usikkerheten etter julefeiringa og faren for importsmitte i forbindelse med hjemvendte Røstværinger fra mer belastede regioner. Usikkerheten rundt utbredelsen av den britiske mutanten var også medvirkende til avgjørelsen om å stenge.

Vi er nå inne i en positiv utvikling av pandemien nasjonalt, regionalt, og i flere lokalsamfunn. Nordland har den laveste insidensen av fylkene med 385 smittede siste 2 uker pr 100 000, mens Oslo Viken ligger på ca. 2400. Målet er selvfølgelig 0, som på Røst, men vi regner det som relativt trygt når vi nasjonalt og regionalt kommer under 25/100 000 siste 2 uker.