Besøkende må ta kontakt med saksbehandlere på rådhuset direkte eller via sentralbordet på tlf. 76 05 05 00 eller e-post postkasse@rost.kommune.no for å avtale besøk.

Kontaktinformasjon til saksbehandlere finner du på hjemmesiden under «Ansatte».

Alle besøkende må følge de grunnleggende smitteverntiltakene:

•  Syke personer skal holde seg hjemme

•  God hånd- og hostehygiene

•  Hold anbefalt avstand til andre (minst en meter)

Nasjonale regler og anbefalinger.