Ja, da nærmer det seg siste arbeidsdag i Røst kommune for enhetsleder oppvekst, Tove Andreassen.
Tove har valgt å pensjonere seg fra 1. mars i år etter mange, mange år som flittig arbeidstaker i kommunen vår. Det er 50 år siden 17-årige Tove hadde sin første arbeidsdag som ferievikar ved Røst ligningskontor. I 1973 startet Tove som ufaglært lærer og vikar ved Røst skole og i 1982 tok hun lærerutdanning. I 1984 studerte Tove spesialpedagogikk, og hun tok etter hvert fag i forming, informatikk og læreplanutvikling, og på 90-tallet tok Tove etterutdanning for rådgivere i grunnskolen.

Tove fikk sin første faste jobb som lærer ved Røst skole i 1982, var rådgiver ved skolen og spesialpedagogisk veileder i mange år. I 2001 ble Tove inspektør ved Røst skole, og i 2008 startet Tove i stillingen som enhetsleder for Røst barne- og ungdomsskole, for biblioteket og SFO. Rektoransvaret ble en del av stillingen som enhetsleder. Ansvar for barnehage og kulturskole ble også lagt til stillingen etter hvert.

Tove har tatt mange kurs, bl.a. nærradiokurs, der hun lærte om programledelse i radio; noe som ble nyttig da hun engasjerte seg i Radio Røst i flere år.

I tillegg til å ha en ansvarsfull stilling og være engasjert i mye aktivitet på Røst, så var Tove politiker i en årrekke.

Vi takker Tove hjerteligst for den store innsatsen som hun har bidratt med for Røst kommune i mange år, og vi ønsker henne all slags lykke til med det hun vil foreta seg som pensjonist! 
 

Vigdis Bolås                                         Elisabeth Mikalsen
kommunedirektør                              ordfører