Utdanningsstipend 2018/2019

Røst kommune har også for skoleåret 2018 /2019 avsatt 25 000,-kr til utdanningsstipend for personer folkeregistrert i Røst . Full utlysningstekst se link/vedlegg. Søknadsfrist 11 juni 2019

Av Annfrid Nilsen,

 

Tlf. 76 05 05 00

postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687

Kontonummer: 4500 78 75839

Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40

Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117