For å kunne stemme til høstens valg til Sametinget må man stå i valgmanntallet.

I h.h.t. forskrift om valg til Sametinget § 4 2. ledd, skal Sametingets valgmanntall utarbeides i de år det er valg til Sametinget. Til grunn legges folkeregisteret i kommunen, valgmanntallet ved siste valg og de begjæringer om innføring eller strykning som er kommet inn senest 30. juni.

Krav om retting og oppdatering skal sendes Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárásjohka-Karasjok eller til e-post samediggi@samediggi.no Kravet skal være skriftlig og begrunnet.