Røst kommunestyre skal for perioden 2021-2024 oppnevne meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten, samt foreslå kandidat som skjønnsmedlem. 

For mer informasjon - se vedlegg.