Innleverte lister utlagt til offentlig ettersyn etter valglovens § 6-6

Sentrumslista

Røst Samarbeidsliste

Samarbeidslista Rødt, Senterpartiet og partiuavhengige fiskere

Listeforslagene er i tillegg lagt ut i servicetorget på rådhuset.
(listene åpnes i dokumenter til høyre i bildet, på mobil finner du dokumenter nederst på siden under fanen dokumenter)

https://valg.no/