Ut fra et Føre-var-hensyn stenges skolen og barnehagen 1. februar 2024. Foresatte vil få nærmere informasjon fra Røst oppvekstsenter. Kommunen følger nøye med på situasjonen og vil fortløpende gi ny informasjon på hjemmesiden ved behov.

For Trøndelag og Helgeland er faren ventet å øke frem til i kveld kl.19:00, frem til torsdag 2024, kl. 08:00. Lokalt ekstreme vindkast på 35-50 m/s frå sørvest, og orkan på kysten. Natt til torsdag vil vinden dreie vest og minke gradvis.

For Lofoten er faren ventet å øke torsdag 06:00 frem til 11:00. Lokalt ekstreme vindkast på 40-50 m/s fra nordvest, og kan hende orkan på kysten.

For mer informasjon se varsom.no

Lofoten: Varsel fra Meteorologisk Institutt for Lofoten | Varsom.no