Vi søker lege i nordsjøturnus med fastlege og legevakt

Røst kommune søker en fastlege med spesialisering i allmennmedisin og sterk digital kompetanse. Stillingen innebærer arbeid i en nordsjøturnus, hvor du jobber to uker på og har fire uker fri. Fastlegen vil jobbe med et bredt spekter av oppgaver innen kommunale helsetjenester, inkludert legevakt.

Av Kristian Stråmyr,

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)