Vi i Røst kommune trenger deg som kan jobbe litt og som kan tenke deg å stå i en vikarbank for helse og omsorg. Vi trenger deg som kan ta en og annen vakt på sykehjemsavdeling, hjemmetjeneste og kjøkken.

I utgangspunktet trenger vi deg som kan gå en assistentvakt, som er litt ekstra interessert i omsorg og matlaging.

Er dette noe du kan tenke deg? ta kontakt med 

Rannfrid Myran , kommunalsjef Helse og omsorg  tlf  76050518/95794137

Arnhild Adolfsen avdelingsleder Sykehjem tlf  76050532/ 99591126