Oppsummering av februar 2017.

 

9. februar:

Møte med Telenor i Bodø:

Som de fleste husker fikk vi brudd i telenettet i romjula. Det ble brudd på en fiberkabel i Nappstraumen i Flakstad kommune som tilhørte Telenor. Dette kabelbruddet førte til brudd i teleforbindelsen i kommunene Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst. Et slikt brudd i en telekabel er en forholdsvis alvorlig sak da alle nødtelefoner til brann, trygghetsalarmer til de eldre og telefon til lege faller ut.

For Røst sin del var ikke alle linjer / basestasjoner ute av drift så vi hadde delvis dekning på enkelte mobiltelefoner og nødnettet fungerte. Det ble gjort en god jobb innen helse, pleie og omsorg for å sikre at alle fikk kontakt og økt besøk av hjemmetjenestene. Fysisk oppmøte på vannverket for å tilse at det fungerte. Informasjon fra kommunen ble lagt ut på Facebook og nettsider. Det ble ikke rapportert inn uhell i denne forbindelsen.

Telenor innkalte disse fire berørte kommuner til et informasjonsmøte i Bodø hos Fylkesmannen for å informere om hva som hadde skjedd og poengterte at sikkerheten tas på alvor og at det arbeides med i sikre at slike hendelser ikke skal skje på nytt.

Det er allerede lagt en fiberkabel fra Bodø til Røst som skal sikre at slikt ikke skal skje igjen. Skjer det noe med en fiber / telefonkabel på strekningen Røst - Lofoten, skal vi få forbindelse gjennom kabelen Røst - Bodø. Dette gangen var ikke denne kabelen koblet til og dermed ikke i bruk.

Fiberkabelen som nå er lagt mellom Røst og Bodø skal være koblet til og tatt i bruk innen 31. mai 2017. Da vil også Røst for tilgang på 4G i telenornettet.

 

16 – 18 februar:

Møte med Træna og Vega:

Røst deltar sammen med Vega kommune og Træna kommune om et felles utviklingsprosjekt basert på opplevelsesnæring. Prosjektet støttes av Nordland Fylkeskommune. Prosjektet skal se på muligheter for samarbeid og felles satsningsområder.

Dette er tre forskjellige øykommuner i Nordland med hvert sitt spesielle preg. Vega har fra 2004 verdensarvstatus og ærfuglemiljøet fra Lånan. Træna har Trænafestivalen som har lyktes å få kontakt med et internasjonalt publikum til musikkfestivalen. Røst er kjent for tørrfiskens mekka og har vært med på å gjøre tørrfisken kjent i hele verden. Historien om Røst og Querini spiller også en viktig rolle. Alle øyene har på hver sin måte en spesiell historie og derigjennom et godt utgangspunkt for videreutvikling av produkter og tjenester innen kultur, natur og opplevelsesnæring.

Disse tre øysamfunnene skal møtes for å samhandle og finne gode løsninger innen opplevelsesnæring i kommunene.

 Første samling fant sted på Træna i dagene 16 – 19. februar 2017.

Ordfører deltok sammen med arbeidsgruppen fra Røst, Hildegunn Pettersen, Elisabeth Mikalsen, Gunn Hansen, Anne Cecilie Pedersen.

Senere i vår får Røst besøk av Vega og Træna og vår arbeidsgruppe skal sammen med Træna besøke Vega kommune litt senere i vår. Det er et spennende prosjekt som jeg håper kan ende opp med gode og fine opplevelser for både oss som bor her ute, og for besøkende.

 

22. februar:

Lofotrådsmøte i Flakstad.

Av saker som ble behandlet kan nevnes;

  • Regionale næringsfond. Tidligere har Lofotrådet hatt til disposisjon regionale næringsfondsmidler til fordeling etter søknad fra kommunene. Disse fondsmidlene ble i 2014 avviklet. De er nå gjeninnført som et engangstilskudd fra Nordland Fylkeskommune for 2017.
  • Lofoten friluftsråd ble den store saken på dette møtet. Lofotrådet har hatt et treårig prosjekt med Lofoten Friluftsråd hvor Røst kommune har deltatt med en representant i styret. Lofoten Friluftsråd vært medarrangør av de Campene for barn og ungdom som har vært på Røst de siste to somrene.  Det har vært diskusjon i Lofotrådet om fortsettelsen av et Lofoten Friluftsråd. Det ble derfor valgt et interimstyre som skal komme med forslag til nye retningslinjer og nytt styre. Lofotrådet håper at nye Lofoten Friluftsråd skal være på plass før sommeren.
  • Det ble også startet en debatt om strategier for Lofotrådet fremover. Det ble enighet om at til høsten skal alle formannskapene samles for å drøfte felles strategier for utvikling av Lofoten.

 

27.februar:

Møte med journaliststudenter.

Fire studenter fra Nord Universitet, journalistutdanningen, var på Røst fra mandag 27/3 og ut uka. De hadde som oppgave å gjøre intervjuer og lage reportasjer om og Røst, fiskeriene og livet på Røst. Resultatet av dette skal legges frem som en del av studentenes eksamen først i mai 2017. Ordføreren hadde glede av å være sammen med dem flere ganger i løpet av uka.

 

28. februar.

Møte med Naturvernforbundet.

Røst fikk besøk av Naturvernforbundet og Natur – og ungdom som stod som arrangør for et folkemøte under tema «Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja». Det var mange kjente politikere som deltok på folkemøtet som ble avholdt på Fiskarheimen, onsdag 1. mars på ettermiddagen. Følgende politikere var tilstede på folkemøte på Røst; Trine Skei Grande (V), Audun Lysbakken (SV), Rasmus Hansson (MDG), Dagrunn Eriksen (KGF) og Marie Sneve (R). I tillegg var Fylkesråd for Næring, Mona Fagerås og Fylkesråd for Samferdsel Willfred Nordlund tilstede sammen med mange politiske rådgivere.

Tidligere på dagen fikk gjestene seg en tur ut på sjyen og fikk prøvd fiskelykken. Det ble også arrangert et møte med fiskeribedrifter som fortalte litt om produksjon av fisk, hvordan det er å drive forretning ute i havgapet med de utfordringer som er med vær og vind, båter og kvoter som selges. Da de reiste på onsdag ettermiddag, gav de uttrykk for å ha hatt et kort, men flott opphold på Røst.


Dette er noe av det ordføreren har deltatt på og som har skjedd i kommunen den siste måneden, utenom ordførerens daglige gjøremål.