Oppsummering av mars 2017.

 

1. mars:

Møte med Naturvernforbundet. Dette møtet startet 28. februar og fortsatte 1. mars. (Viser til informasjon i oppsummering for februar)

 

2. mars:

Ordfører var sammen med teknisk sjef Tom Ragnar Pedersen invitert til i Flakstad kommune for å være med på fremlegget av et prosjekt støttet av Nordland Fylkeskommune med tittelen «Fremtidens Fiskevær». Det var også lagt opp til et folkemøte på ettermiddag / kveld for å presentere prosjektet for befolkningen på Flakstad.

Med tanke på at vi på Røst må sette i gang en prosess for å finne ut hvordan vi best skal utnytte ny havn og næringsområder på Røst, fikk vi en del innspill på hvordan ei fremtidig fiskerihavn på Røst kan utformes.

Vi benyttet samtidig anledningen til å se litt på Napp havn som nesten er ferdig utbygd og så besøkte vi Ballstad slipp og hadde møte med daglig leder Roger Abrahamsen om fremtidige tanker om slipp på Røst.

 

10. mars:

I forbindelse med samarbeidet Røst / Italia, var region Veneto, den italienske ambassadøren i Norge og Nordland Fylkeskommune samlet i Bodø den 9. mars for å fornye sin samarbeidsavtale. Et ønske fra de besøkende fra Veneto var å dra til Svolvær, for å få nye forbindelser og opplevelser. Ordfører på Røst ble forespurt om å være vertskap for delegasjonen den 10. mars i Svolvær, noe som ordføreren takket ja til.

Ordfører inviterte med operasanger Hildegunn Pettersen som sang litt fra Querinioperaen for gjestene. Dette ble svært godt mottatt og avtalen er at ved neste besøk i Norge skal Veneto – delegasjonen besøke Røst.

 

17. mars:

Ordfører hadde besøk av ei gruppe fra «Natur- og Ungdom». De var på Røst for å lære mer om fiskeriene, med utgangspunkt i deres arbeide for «Et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja». I møte med ordføreren fikk de informasjon om Røst kommune og dagliglivet på øya og hva vi tenker om konsekvensutredning og olje- og gass utenfor Røst.

De var på Røst i flere dager og fikk snakket med både fiskere og fiskekjøpere.

 

18. mars:

Rekrutter fra Bodø Hovedflystasjon har i en årrekke besøkt Røst i mars måned, et opplegg som nå er blitt en tradisjon. Tradisjon er det også blitt at ordfører inviteres til å holde foredrag for dem om Røstsamfunnet. I år var rekruttene på Røst lørdag 18. mars. Ordfører forteller om Røst kommune, hva vi gjør, hva vi lever av og dagliglivet for øvrig på Røst.

Rekruttene fra Bodø er også med ute på havet og prøver fiskelykken, noe som de aller fleste synes er både spennende og viktig å få informasjon om.

 

21. mars:

10-kommuners prosjektet var på nytt samlet på Gardermoen for nye samtaler omkring felles utfordringer i forbindelse med kommunereformen. Denne gangen var rådmann Inge Albriktsen med på møtet. Utfordringene er mange og usikkerheten om tvangssammenslåinger av små kommuner er klart tilstede. Dette avgjøres før sommerferien 2017.

Det er andre felles utfordringer som er like for alle 10 kommuner. Et tema er utfordringer med boligetableringer og bosetting for å få oppgang i folketallet i kommunene.

 

22. mars:

Etablering av Flyplassforum.

Røros kommune har tatt initiativet til å samle alle landes kommuner som har flyplass. Dette for å være sterkere sammen i møter med AVINOR, Samferdselsdepartementet i videre utbygging/nedleggelse av små flyplasser rundt om i landet.

Det var mange kommuner som hadde møtt frem og det ble valgt et interimsstyre som skal arbeide frem retningslinjer for videre samarbeid. Fra Lofoten fikk vi inn ordfører i Vestvågøy, Remi Solberg i interimsstyret.

 

27. og 28. mars:

Besøk på Røst av Nærings – og forvaltningskomiteen.

Etter invitasjon fra ordfører kom Nærings- og forvaltningskomiteen på besøk til Røst. Program for oppholdet var møte med politikere og administrasjon på rådhuset. Tema for møtet var kommunereformen og kommunal økonomi. Ordfører fortalte også om Pietro Querini og samarbeidet med Italia/Sandrigo og Røst. Det ble informert om Via Querinissima og samarbeidet mellom Nordland Fylkeskommune og Region Veneto.

Komiteen møtte også næringsaktører innen fiskeri. Det var besøk på fiskebruk for å se på «livet på kaia». De fikk smakt på fisken fra Røst med middag på Querini, hos Tor Halvorsen og lunch på Røst Bryggehotell.

De som kom fra Næring- og forvaltningskomiteen var; Helge Andre Njåstad, leder (Frp), Heidi Grini, (Sp), Frank J. Jensen (H), Mudassar Kapur (H), Geir Toskedal (Krf), Øystein Hansen (Ap) og Marianne Brænden, komitèsekretær.

Besøket var positivt med gode tilbakemeldingene fra de besøkende.

 

31. mars:

Det ble avholde AU- møte i Lofotrådet med besøk av Fiskeriminister Per Sandberg. Hovedtema var «Tilbuds – og bearbeidingsplikt for industritrålere». Det var flere tema som ble tatt opp, bl.a. turistfiske og litt om Eidesenutvalget. Det ble også tatt opp utfordringene med tildeling av rekrutteringskvoter / ungdomskvoter.

Etter møtet med Fiskeriministeren var vi med på åpning av Lofot-Fishing i Kabelvåg.

 

Dette er noe av det ordføreren har deltatt på og som har skjedd i kommunen i mars måned, utenom ordførerens daglige gjøremål.