• Plastavfallet sorteres ut og kastes i utlevert retursekk. Avfallet skal være synlig og skal ikke være inni poser i sekken.
  • Utlevert lilla krok festes til matavfallsdunken. Den korte bøyen festes til dunken.
  • Plastsekken knytes igjen. Ørene på sekken tres på kroken.
  • Matavfallsdunken og plastsekken settes frem til kjørbar vei på tømmedagen.
  • Restavfall hentes ikke denne dagen, men blir hentet neste tømmedag to uker senere.Sekk og boks settes ut på tømmedag