Grunnskolen har en ledig lærerstilling men undervisning på både barne- og ungdomstrinn.

Ønskede kvalifikasjoner for lærerstillingen: 
Allmennlærer eller annen relevant utdanning. Det er ønskelig med kompetanse innen musikk, matematikk, kunst & håndverk.

Søknaden med CV, kopi av vitnemål, attester og tjenestetid sendes til
kommunens postmottak på:  postkasse@rost.kommune.no

NB: KORT SØKNADSFRIST - fredag 21.desember 2018

Se i dokumenter for fullstendig utlysningstekst