Søknadsfrist til hovedopptaket i barnehagen er 1. april.

Barnehagen har også fortløpende opptak gjennom hele året