Vi søker med dette en medarbeider i en 100 % prosjektstilling og stillingen er plassert i rådmannens stab. Stillingen har en foreløpig varighet på ni måneder, med mulighet for forlengelse.

Fullstendig utlysning finner du i dokumenter til høyre.

 

Søknadsfrist 23.07.2017

Søknad med CV sendes: postkasse@rost.kommune.no

eller pr.brev til: Røst kommune, Røstlandveien 37, 8064 Røst