Stortingsvalget 2021

Ved Røst valgkrets blir årets stortingsvalg gjennomført som todagersvalg den 12.-13. september 2021.

 • Stemme på valgtinget

  valg

  Ved Røst valgkrets blir årets stortingsvalg gjennomført som todagersvalg den 12.-13. september 2021 på Røst rådhus.

 • Valg i pandemi

  valg

  Røst kommune har tilrettelagt slik at alle skal kunne stemme på en trygg måte.

 • Røst valgstyre

  valg

  Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger.

 • Forhåndsstemmegivning hjemme

  Valg

  Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt som følge av covid-19 ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg.

 • Forhåndsstemming

  valg

  Du kan forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2021 i perioden 10. august tom. fredag 10. september på Røst rådhus, hverdager kl. 09.00 – 14.30.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117