Har du stemmerett?

Ved stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2021 fra og med 10. august. Mer informasjon vil komme.

Digitalt valgkort

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. De som har reservert seg mot elektronisk post, eller ikke har oppdatert/bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Valgstyret

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger. 

Valgstyret i Røst består av følgende medlemmer:

  • Elisabeth Kristin Mikalsen, Røst Samarbeidsliste (RSL), leder
  • Harjeet Jassal, Røst Samarbeidsliste (RSL), nestleder
  • Torbjørn Eide, Røst Samarbeidsliste (RSL)
  • Kent Fagervik, Sentrumslista (SENT)
  • Heidi Evjen, Sentrumslista (SENT)

 

Vi vil oppdatere denne siden i løpet av året med informasjon om hvor og hvordan du stemmer. Se mer info på valg.no