Har du stemmerett?

Ved stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Er du innført i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i kommunen. 

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet i den kommunen du sist var folkeregistrert.

Slik søker du om å bli innført i manntallet

  • Ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.
  • Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter deg av den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres ved å fylle ut skjema for innføring i manntallet (PDF) eller i et vanlig brev. Velger du å skrive et vanlig brev, må du få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.

Søknaden skal sendes til valgstyret i kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget. 

Søknad om innføring i manntallet i Røst kommune kan sendes med post eller e-post til valgstyret i Røst. Adresser til valgstyret i Røst:

Postadresse:
Røst kommune, Valgstyret
Røstlandveien 37
8064 Røst
E-postadresse: 
postkasse@rost.kommune.no


Tidligstemming

Fra 1. juli til og med 9. august kan du forhåndsstemme ved servicetorget etter avtale, såkalt tidligstemming. Ordningen gjelder for alle som oppholder seg innenriks (unntatt på Svalbard og Jan Mayen), men er ment som en ordning for de som ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Dersom du ønsker å stemme i tidligstemmeperioden må du kontakte servicetorget og avtale tidspunkt.

Telefon: 76 05 05 00
E-post: postkasse@rost.kommune.no

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst av landets kommuner, men på valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er folkeregistrert bosatt i per 30. juni 2021 (der du er manntallsført). 

Husk legitimasjon

Du må du legitimere deg når du skal stemme dersom du er ukjent for stemmemottakeren i valglokalet. Det er ikke tilstrekkelig å oppgi navn og fødselsdato.

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at legitimasjonen inneholder navn, fødselsdato og bilde.


Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2021 i perioden 10. august tom. fredag 10. september på Røst rådhus, hverdager kl. 09.00 – 14.30.

Det vil også gis anledning til å avgi forhåndsstemmer på Røst helsesenter. Vi kommer tilbake senere med dato og tidspunkt for stemmegivningen ved Røst helsesenter. 

Digitalt valgkort

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. De som har reservert seg mot elektronisk post, eller ikke har oppdatert/bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Du trenger ikke å ta med valgkortet for å stemme, men det går raskere å stemme hvis du har det med.


Stemmetider for valgtinget 

Tidspunkt for stemmegivning på valgtinget i Røst kommune er søndag 12. september kl. 16.00 – kl. 20.00 samt mandag 13. september kl. 10.00 – kl. 18.00.

Valgstyret

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger. 

Valgstyret i Røst består av følgende medlemmer:

  • Elisabeth Kristin Mikalsen, Røst Samarbeidsliste (RSL), leder
  • Harjeet Jassal, Røst Samarbeidsliste (RSL), nestleder
  • Torbjørn Eide, Røst Samarbeidsliste (RSL)
  • Kent Fagervik, Sentrumslista (SENT)
  • Heidi Evjen, Sentrumslista (SENT)

Vi vil oppdatere denne siden i løpet av året med informasjon om hvor og hvordan du stemmer. Se mer info på valg.no

Information in English