Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet i den kommunen du sist var folkeregistrert.

Slik søker du om å bli innført i manntallet

  • Ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.
  • Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter deg av den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres ved å fylle ut skjema for innføring i manntallet (PDF) eller i et vanlig brev. Velger du å skrive et vanlig brev, må du få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.

Søknaden skal sendes til valgstyret i kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget. 

Søknad om innføring i manntallet i Røst kommune kan sendes med post eller e-post til valgstyret i Røst. Adresser til valgstyret i Røst:

Postadresse:
Røst kommune, Valgstyret
Røstlandveien 37
8064 Røst
E-postadresse: 
postkasse@rost.kommune.no