For å ivareta smittevernhensyn bes alle om å:

  • Holde seg hjemme om man er syk 
  • Holde minst en meter avstand til andre
  • Bruke håndsprit ved inngang og utgang i valglokalet

Karantene og isolasjon på valgdagen

Hvis du er i karantene, isolasjon, er syk eller har noen symptomer på Covid-19 kan du ikke stemme i et valglokale. Du kan da søke om å stemme hjemme eller der du oppholder deg. 

  • Søknadsfrist for å forhåndsstemme hjemme er fredag 10. september klokken 10.00. 
  • Søknadsfrist for å stemme hjemme på valgdagen er mandag 13. september klokken 10.00.

Kontakt OSK på tlf. 76 05 05 00 / e-post postkasse@rost.kommune.no