Stabsavdeling for støtte og kultur omfatter offentlig servicekontor, politisk sekretariat, felles/støttefunksjoner, næringsarbeid/saksbehandling til næringsfondet, kultur og idrett, forebyggende helsearbeid, gjeldsrådgivning, husbankens støtteordninger, fritisdklubber m.m.

Stabsavdeling for støtte og kultur inkluderer stabsleder, to servicemedarbeidere, klubbleder, badevakt og øymusikanten.

Støtteenheten er en sentral plass i kommunens forvaltning, hvor publikum på en rask og effektiv måte skal få hjelp til å løse sine problemer og svar på spørsmål.

I menylinjen til høyre finner du mer informasjon om enkelte av oppgavene som enhet for støtte og kultur har et spesielt ansvar for.